Sprayfo

普瑞福二号

普瑞福犊牛代乳粉系列产品,倡导高产源于良好开端,科学的饲喂程序,促进瘤胃发育,增加犊牛干物质采食量,提高犊牛日增重,提升奶牛终生产奶量。

产品特征

1、高质量的原料、先进的加工工艺          

2、稳定性、溶解性、适口性好              

3、科学的配方设计,保证均衡的营养        

4、消化率高 

产品优势

1、提供科学的饲喂程序               

2、增加犊牛干物质采食量,提高日增重  

3、良好的瘤胃发育        

4、降低犊牛发病率        

5、提高终生产奶量

This is a Sprayfo product

联系我们

业务咨询热线
Tel:
:010-62113055-321